30 de juny 2020

Història : Els Dinosaures

Els dinosaures són éssers que habitaven el nostre planeta fa milions d'anys. Conèixer aquests éssers ja desapareguts és molt atractiu pels nostres infants i, a més, forma part de la història del nostre planeta.

Per fer més atractiu el descobriment el món dels Dinosaures, proposo una sèrie d'activitats utilitzant les figures Safari Ltd per introduir i presentar aquests éssers tan interessants. Si cliqueu en la següent imatge, trobareu aquestes figures (Amazon):

29 de juny 2020

Art : Targetes d'elecció - Pintors/es i Pintures

⭐Períodes artístics dels pintors/es

L'història de l'art estudia el pas d'una etapa artística a una altra observant les característiques pròpies dels artistes d'aquella època. Per aquest motiu, l'activitat "Targetes d'elecció", s'ha agrupat a tots els pintors i pintores més importants segons els períodes artístics als quals pertanyen. 


L’objectiu d’aquesta activitat és reforçar el vocabulari de l’infant relacionat amb els pintors i pintores més importants de l'història segons les corrents artístiques. 

El document pdf inclou el següent material: 

 Targetes amb imatges dels pintors i pintores + 3 possibles noms

25 de juny 2020

Creació de Materials : Els mòbils per nadons

Avui vull aprofitar que el meu nebot Leo fa 1 mes que va arribar a aquest món, per crear una sèrie de 4 materials  "Els mòbils per nadons".

Els primers objectes que es poden presentar al nadó són els mòbils. Contribueixen al desenvolupament de l’observació i ofereixen a l’infant l’oportunitat de mantenir la seva atenció.

El nadó desenvoluparà la seva capacitat d’explorar visualment el món quan sigui capaç de centrar la mirada en el mòbil i seguir-lo amb els ulls quan aquest estigui en moviment. 

Gràcies als 4 mòbils que explicaré a continuació, l’infant descobrirà formes, colors, desenvoluparà la profunditat del camp visual i estimularà la seva capacitat de concentració.

24 de juny 2020

Biologia : Targetes d'elecció - Parts de la cara

Seguim treballant avui les parts de la cara amb el recurs de les targetes d'elecció, les quals tenen com objectiu principal reforçar el vocabulari treballat anteriorment amb les "Targetes d'imatges" i les "Targetes de Nomenclatura". 

Procediment a seguir

1. Col·locar un gomet darrera del nom correcte de part de la cada, per dur a terme el Control de l’error

2. L’infant ha de col·locar una pinça de fusta a sobre del nom que considera correcta. 

3. L’infant ha de girar la “Targeta l’elecció” i podrà observar si la seva resposta és la correcta, gràcies al gomet enganxat.

Biologia : Targetes d'elecció - Els 5 sentits

Per seguir treballant amb el vocabulari dels "5 sentits", us presento les targetes d'elecció que teniu a continuació, les quals tenen com objectiu principal reforçar el vocabulari relacionat amb els "5 sentits". 

El document pdf a descarregar inclou el següent material: 

    6 Targetes amb imatges que representen els 5 sentits + 3 possibles noms


22 de juny 2020

Música : Traços musicals

♫ Treballem el traç

Una de les activitats que els més petits poden fer per treballar la motricitat fina és el treball del traç. A continuació, teniu una sèrie de recursos per treballar el traç a través de figures musicals més importants: la clau de sol, la clau de fa, la negra, la corxera i el silenci de negra.

Gràcies a aquest exercici, els infants interioritzen els traços per després poder dibuixar aquestes figures musicals bàsiques.

♫ Traços musicals

El recurs que teniu tot seguit, està creat per Pequeño Mozart. En aquesta pàgina web trobareu molt material destinat a l'educació musical per educació infantil i primària. 

Música : Les claus musicals

Les claus musicals són un símbol musical que es col·loca al inici del pentagrama i té la funció d'indicar l'altura de les notes. Hi ha 3 claus musicals principals.

♫ Targetes d'imatges

La primera activitat amb les claus musicals és el joc amb les targetes d'imatges, les quals s'utilitzen per presentar a l'infant el nou vocabulari, les claus musicals. 

18 de juny 2020

Matemàtiques : Formes geomètriques

Les formes geomètriques que es presenten als infants per tenir un primer contacte amb la geometria són aquestes 3 formes bàsiques: cercle, triangle i quadrat. 
Aquestes formes bàsiques són la base per entendre la resta de formes geomètriques, les quals canvien segons el número de costats, vèrtex i la posició d'aquests costats, com per exemple: rectangle, pentàgon, trapezi, el·lipse i oval. 

▷ Targetes d'imatges

L'activitat que presento a continuació es basa en les Targetes d'imatges de les formes geomètriques. Aquestes targetes tenen com objectiu principal presentar el nou vocabulari a l'infant a través de la lliçó a 3 temps.

17 de juny 2020

Els trencaclosques

📎Per a què serveixen els trencaclosques?

A més de la diversió de jugar, l’alegria, l’autoestima i la confiança en ells mateixos, s’utilitzen els trencaclosques principalment per perfeccionar la coordinació i l’atenció mà-ulls. 


Treballant trencaclosques amb un infant, també treballem un vocabulari complet, el de les accions (eliminar, inserir, girar…), el de vocabulari topològic (a dalt, a baix, a l’esquerra, a la dreta, a sota ...) i, òbviament, el vocabulari específic del trencaclosques escollit (formes, animals, colors ...).

📎Quan i com utilitzar cada trencaclosques?

En el moment en que l'infant sap asseure’s sol i quan ja hagi començat a treballar en la motricitat fina, al voltant dels 10 mesos (però l’edat d’introducció dependrà de les vostres observacions). 

Per començar, escollireu trencaclosques amb botons de gran presa i més endavant us dirigireu cap a trencaclosques que presenten més complexitat. 

16 de juny 2020

Llenguatge : Targetes d'elecció - Categories Gramaticals

L’objectiu d’aquesta activitat és reforçar el vocabulari de l’infant. En aquest cas, el centre d’interès està relacionat amb les categories gramaticals. Aquest document inclou el següent material: 

Targetes amb paraules + 3 possibles categories gramaticals
 
               
 
Les categories gramaticals es troben representades amb formes geomètriques concretes:
Verb
Nom
Adjectiu
Article


Història : Targetes de preguntes - Prehistòria

⚝ Ens fem preguntes

L'activitat de les targetes de preguntes ajuda a interioritzar el vocabulari que s'ha treballat en anteriors publicacions i que fa referència als homes prehistòrics. El document pdf a descarregar inclou 3 tipus de targetes: 

1. Targetes amb la imatge de cada figura Safari Ltd dels homes prehistòrics. 

2. Targetes amb el nom de cada etapa prehistòrica. 

3. Targetes amb una pregunta

Geografia : Targetes de preguntes - Oceans

⚝ Un món de preguntes

L'activitat que presento a continuació consta de targetes amb preguntes del vocabulari dels oceans que s'han treballat en anteriors publicacions. El document pdf a descarregar inclou 3 tipus de targetes: 

1. Targetes amb la imatge de cada oceà. 

2. Targetes amb el nom de cada oceà. 

3. Targetes amb una pregunta
 
Preguntes i Targeta de Control
 

Geografia : Nomenclatura Definició - Els oceans

⚝ Treballem els 5 oceans

L’objectiu de les targetes de Nomenclatura és consolidar la informació sobre els 5 oceans del món, treballats anteriorment. Els documents pdf inclouen 4 tipus de targetes de Nomenclatura: 


15 de juny 2020

Geografia : Targetes d'elecció - Els oceans

L'activitat que us presento a continuació, té com objectiu reforçar el vocabulari relacionat amb els 5 oceans del nostre planeta. 

El document pdf a descarregar inclou el següent material: 

           Targetes amb imatges dels oceans + 3 possibles noms


11 de juny 2020

Biologia : Nomenclatura - Parts de la cara

Conèixer i cuidar el nostre cos és molt important per créixer saludablement. Amb les targetes de Nomenclatura, l'infant consolida el  propi vocabulari. En aquest cas, el centre d’interès està relacionat amb les parts de la cara. 

Biologia : Targetes d'imatges - Parts de la cara

La cara i les seves parts és un dels vocabulari, conjuntament amb les parts del cos, que els infants aprenent de ben petits. Saber les diferents parts de la cara i el cos els ajuda a entendre millor els 5 sentits. Tot està connectat.

 Activitat proposada

L’objectiu de l'activitat amb Targetes d'imatges és enriquir el vocabulari de l'infant. En aquest cas, està relacionat amb les parts de la cara. 


10 de juny 2020

Història : Nomenclatura - Definició Prehistòria

⚝ Treballem la prehistòria

L’objectiu de les targetes de Nomenclatura és consolidar i construir la definició dels homes prehistòrics, treballades anteriorment. Els documents pdf inclouen 4 tipus de targetes de Nomenclatura: 

Nomenclatura - Definició Prehistòria


Història : Targetes d'elecció - Línies del temps "Prehistòria"

L'activitat que us presento a continuació, té com objectiu reforçar el vocabulari relacionat amb els homes de la prehistòria. 

El document pdf a descarregar inclou el següent material: 

   5 Targetes amb imatges de les figures Safari Ltd+ 3 possibles noms


Història : Targetes d'imatges - Línies del temps "Prehistòria"

L'estudi de l'evolució de l'home ens ajuda a comprendre d'on venim i com ha evolucionat la nostra espècie. 

⚝ Activitats 

Per aprofundir en el concepte d'evolució o línies del temps, us proposo fer les següent activitats:

1. Presentar les Targetes d'imatges dels homes prehistòrics, seguint la lliçó en 3 temps.
 
2. Mostrar les figures Safari Ltd i relacionar cada figura amb la seva imatge corresponent (activitat de relació entre imatge i objecte).
 
3. Col·locar en ordre cronològic les imatges i figures seguint una línia recta. Girar les imatges i comprovar l'ordre de cada imatge observant els números (1 al 5) que tenen marcades cada imatge. D'aquesta manera es produeix el Control de l'error.
                                                                             ⬇⬇⬇

07 de juny 2020

Tecnologia : Targetes de Preguntes - Eines

⭐Ens fem preguntes

L'activitat que presento a continuació consta de targetes amb preguntes del vocabulari de les eines que s'han treballat en anteriors publicacions. El document pdf a descarregar inclou 3 tipus de targetes: 

1. Targetes amb imatges reals o figures Safati Ltd de les eines. 

2. Targetes amb el nom de cada eina (2 targetes, una per cada pregunta). 

3. Targetes amb preguntes (2 targetes, una per cada nom). 
 

Tecnologia : Graella Eines

⭐Taules característiques Eines

L’objectiu de les Taules/Graella és reforçar el vocabulari de es eines que s'ha treballat anteriorment. 

Aquest document inclou el següent material: 
               2 graelles + noms de les eines + imatges de les eines

Graella de Control

Graella buida

Tecnologia : Nomenclatura - Definició Eines

Seguim treballant les eines buscant la definició de cada una i completant frases per crear aquestes definicions. Tot això amb l'ajuda del Llibre de Control, que ens guiarà en aquest aprenentatge. 


A més, utilitzarem les figures Safari Ltd per fer l'aprenentatge més manipulatiu i atractiu. Clica a la imatge següent per accedir a l'enllaç de les figures Safari Ltd a Amazon:

⭐ Treballem la definició de les eines

L’objectiu de les targetes de Nomenclatura és consolidar i construir la definició de les eines treballades anteriorment. Els documents pdf inclouen 4 tipus de targetes de Nomenclatura: 

Música : Quadres d'una exposició (Part 2)

En aquesta publicació seguim treballant l'obra musical del compositor Modest Mussorgski "Quadres d'una exposició"
A continuació teniu una sèrie d'activitats d'aprofundiment i reforç del vocabulari presentat en l'anterior publicació.

♫ Targetes d'elecció

Per fer un bon treball, cal col·locar un gomet darrera del nom correcte de cada quadre, per dur a terme el Control de l’errorL’infant ha de col·locar una pinça de fusta a sobre del nom que considera correcta. 


05 de juny 2020

Música : Instruments Musicals


Una de les formes de crear música és a través d'un instrument musical. Tots els instruments creen unes ones sonores que ben ordenades poden formar melodies i cançons. 

Aprendre a tocar qualsevol instrument musical porta temps i dedicació. L'estudi d'un instrument musical ajuda a treballar la concentració, la constància i la memorització.

Música : Agrupacions Instrumentals

Les agrupacions musicals d'instruments són molt diverses. Aquestes depenen del número dels instruments, el tipus d'instruments que hi participen, etc. 

A continuació teniu una sèrie de recursos per presentar i treballar el vocabulari dirigit a les agrupacions instrumentals.

♫Targetes d'imatges

Les targetes d'imatges tenen com a objectiu principal presentar el nou vocabulari a l'infant segons la lliçó en 3 temps, en aquest cas es tracta de les agrupacions instrumentals.


04 de juny 2020

Tecnologia : Targetes d'elecció - Eines

Les targetes d'elecció ajuden a escollir entre 3 possibles noms. L’infant ha de col·locar una pinça de fusta a sobre del nom que considera correcta. Abans, s'ha de col·locar un gomet darrera del nom correcte de cada eina, per dur a terme el Control de l’error. 

Gràcies a aquest recurs, els infants treballen i reforcen el vocabulari relacionat amb les eines. El document per descarregar inclou el següent material: 

6 Targetes amb imatges reals d’eines + 3 possibles noms

      

Tecnologia : Nomenclatura - Eines

Les eines són objectes que ens ajuden a muntar i reparar mobles de la nostra casa. Els infants poden fer activitats catalogades com a "vida pràctica" utilitzant les eines per estimular la motricitat fina.

Aquí teniu l'enllaç per descarregar les "Targetes de les Nomenclatures - Eines" amb Figures Safari Ltd. Trobareu les figures de cada eina clicant a l'imatge següent (Amazon):


El document per descarregar inclou 3 tipus de targetes de Nomenclatura: 

1. Targetes amb imatges reals de les eines. 

2. Targetes amb el nom de cada eina. 

3. Targetes amb la imatge i el nom de cada eina juntes, aquest tipus de targetes s’utilitzen com a Control de l’error. 

Música : Famílies instrumentals

Els instruments musicals es classifiquen en diferents grups (corda, percussió i vent). Aquests grups tenen subcategories, com per exemple: dins de la família de les cordes trobem instruments de corda percudida, polsada i fregada.

♫ Targetes d'imatges

L'activitat que presento a continuació es basa en les Targetes d'imatges  de les famílies instrumentals. Aquestes targetes tenen com objectiu principal presentar el nou vocabulari a l'infant a través de la lliçó a 3 temps. 

Música : "Quadres d'una exposició" (Part 1)

L’obra musical “Quadres d’una exposició” és un recull de 10 peces del compositor Modest Mússorgski en 1874. Aquesta obra musical va ser creada en commemoració al seu amic pintor Viktor Hartmann, el qual va morir l'any anterior.

♫ La música i la pintura

Mússorgski descriu amb la seva música el recorregut per una exposició de 10 quadres. Per crear la sensació de passeig entre un quadre i un altre, va dissenyar una peça musical anomenada "Promenade" (passeig en francès).
Aquesta obra musical uneix el món artístic de la música i la pintura.

03 de juny 2020

Zoologia : Els animals i els seus habitatges

Els animals es classifiquen segons el seu habitatge, per això he creat unes làmines amb diferents paisatges per col·locar els animals al lloc on viuen. 

El document a descarregar el trobareu en el següent enllaç:


Aquest pdf inclou el següent material: 

1. 12 paisatges amb 5 caselles cadascun 

2. Targetes d’imatges d’animals amb el seu nom 

3. 12 paisatges amb 5 animals dins de les caselles (aquests paisatges serveixen com a Control de l'error 
 
Control de l'error
paisatge
imatges animals
 

Zoologia : Nomenclatura - Classificació dels animals

Els animals es poden classificar segons el lloc on viuen. En aquesta publicació trobareu els diferents llocs on poden viure els animals (granja, domèstics, oceà, estany, muntanya, etc.) L’objectiu d’aquesta activitat és consolidar el vocabulari de l’infant. 

Tots els documents per descarregar, tenen 3 tipus de targetes de Nomenclatura: 

1. Targetes amb imatges reals dels animals. 

2. Targetes amb el nom de cada animal. 

3. Targetes amb la imatge i el nom de cada animal junts, aquest tipus de targetes s’utilitzen com a Control de l'error. 

Matemàtiques : Números del 0 al 9 per repassar

L'activitat que us presento a continuació, és un exercici d'aprofundiment juntament amb l'activitat dels "Números Rugosos". L’objectiu d’aquesta activitat és repassar els números del 0 al 9. Aquest document inclou 10 targetes per els números del 0 al 9. 


Matemàtiques : Targetes d'elecció - Dits de les mans (1-10)

L'activitat d'avui es basa en la numeració del 1 al 10 amb els dits de la mà. Per fer aquesta activitat us proposo les targetes d'elecció. L’objectiu és reforçar el vocabulari relacionat amb els números del 1 al 10 (utilitzant els dits de la mà). 

         

El document a descarregar inclou el següent material:

 10 Targetes amb dibuixos dels dits de les mans + 3 possibles números