22 de juliol 2021

Organització Escolar III

En aquesta tercera publicació continuem donant recursos i materials per facilitar la gestió i organització del curs escolar als mestres i professors que ho desitgin, oferint diferents recursos, com per exemple: registre dels alumnes (informació familiar, llistats, aniversaris, incidències, observacions, etc.) i recull de reunions que es desenvoluparan al llarg del curs: claustres, coordinacions, cicles, nivells, tutories i comissions. 

 ⭐Registres dels alumnes

Els mestres i professors necessitem portar un registre dels alumnes per conèixer millor el seu entorn familiar i detectar les necessitats e interessos. Per aquest moriu els docents fan servir el registre dels alumnes per anotar els aniversaris, la situació familiar (pares, mares, telèfons, correu electrònic, al·lèrgies, etc.) i poder observar a aquells alumnes NESE que necessiten una atenció especial per poder fer un bon seguiment del seu procés d'aprenentatge.  

20 de juliol 2021

Organització Escolar II

En aquesta publicació seguim parlant sobre la necessitat que tenim els mestres i professors d'organitzar el curs escolar fent ús de diferents recursos, com per exemple: agendes, programacions, calendaris, etc. En aquesta segona publicació trobareu materials per tenir un seguiment de les vostres intervencions a l'aula.

 ⭐Programació Setmanal

La programació setmanal serveix als mestres per tenir un registre de les activitats, materials, festes o sortides anotades per a cada dia de la setmana. També es poden anotar les diverses entrevistes i reunions que es desenvoluparan al llarg del curs: claustres, coordinacions, cicles, nivells, tutories, etc. 

15 de juliol 2021

Organització Escolar

Els mestres i professors necessitem organitzar el curs escolar fent ús de diferents recursos, com per exemple: planificadors, agendes, registres d'observació, etc. En aquesta publicació trobareu materials per poder organitzar millor les vostres intervencions a l'aula.

 ⭐Planificador Setmanal

El planificador setmanal serveix als mestres per indicar les tasques a desenvolupar cada dia de la setmana. També es poden anotar les diverses reunions que es desenvoluparan al llarg del curs: claustres, coordinacions, cicles, nivells, tutories, etc.
Per altra banda, el planificador setmanal ajuda al mestra a ordenar els continguts que vol tractar al llarg del trimestre o semestre. 

A continuació, podeu descarregar el material "Planificador Setmanal" en català i "Planificador Semanal" en castellà. A més, teniu la possibilitat de escollir 4 colors pel vostre planificador (taronja, verd, groc i gris).