21 de juliol 2022

Planificació Escolar

Els docents necessitem organitzar el curs escolar fent ús de diferents recursos, com per exemple: planificadors, agendes, registres d'observació, etc. En aquesta publicació trobareu materials per poder organitzar millor les vostres intervencions a l'aula.

 ⭐Planificador Setmanal

El planificador setmanal serveix als mestres per indicar les tasques a desenvolupar cada dia de la setmana. També es poden anotar les diverses reunions que es desenvoluparan al llarg del curs: claustres, coordinacions, cicles, nivells, tutories, etc.
Per altra banda, el planificador setmanal ajuda al mestra a ordenar els continguts que vol tractar al llarg del trimestre o semestre. 

Aquest nou curs està dedicat al material Montessori, per aquest motiu els fons de les pàgines són de "fusta" i s'utilitzen diferents materials Montessori per decorar les pagines d'aquest quadern.

A continuació, podeu descarregar el material "Planificador Setmanal" en català, castellà i francés. 

04 de juliol 2022

Matemàtiques : Operacions bàsiques - Multiplicacions

 L’objectiu d’aquesta activitat és la practica de la multiplicació com a operació abstracta, completant els quaderns de les taules de les sumes del 1 al 9, ajudant-se pel material manipulatiu de les Taules de dits.