13 de setembre 2021

Matemàtiques : Sistema Decimal i Operacions

El sistema decimal està agrupat en diferents categories (unitats, desenes, centenes i millars) que cal presentar als infants amb objectes i materials manipulatius, per després passar a un grau més abstracte (ús de números i xifres).

Les operacions matemàtiques són: la suma, la resta, la multiplicació i la divisió. Aquestes operacions s'han d'aprendre primer d'una forma concreta i maniplativa amb el Sistema Decimal i els segells Montessori, per després passar a un grau més abstracte amb l'escriptura matemàtica de les operacions amb els seus símbols corresponents.

Els infants han de saber fer les operacions estàtiques i dinàmiques abans d'utilitzar les graelles de les operacions per passar a un grau d'abstracció superior, que en aquest cas és l'escriptura matemàtica. 

▷ Sistema Decimal

L’objectiu d’aquesta activitat és molt important, ja que l’infant pot tocar realment l’estructura del sistema decimal i experimentar les equivalències entre les diferents categories: una desena està materialitzada exactament per 10 unitats, la centena per 10 desenes o 100 unitats, el millar per 10 centenes o 100 desenes o 1000 unitats.