13 de setembre 2021

Matemàtiques : Sistema Decimal i Operacions

El sistema decimal està agrupat en diferents categories (unitats, desenes, centenes i millars) que cal presentar als infants amb objectes i materials manipulatius, per després passar a un grau més abstracte (ús de números i xifres).

Les operacions matemàtiques són: la suma, la resta, la multiplicació i la divisió. Aquestes operacions s'han d'aprendre primer d'una forma concreta i maniplativa amb el Sistema Decimal i els segells Montessori, per després passar a un grau més abstracte amb l'escriptura matemàtica de les operacions amb els seus símbols corresponents.

Els infants han de saber fer les operacions estàtiques i dinàmiques abans d'utilitzar les graelles de les operacions per passar a un grau d'abstracció superior, que en aquest cas és l'escriptura matemàtica. 

▷ Sistema Decimal

L’objectiu d’aquesta activitat és molt important, ja que l’infant pot tocar realment l’estructura del sistema decimal i experimentar les equivalències entre les diferents categories: una desena està materialitzada exactament per 10 unitats, la centena per 10 desenes o 100 unitats, el millar per 10 centenes o 100 desenes o 1000 unitats.
1
10

100

1000

Cal tenir present la forma de presentar a l’infant aquest material: primer es presenten les categories de forma aïllada (utilitzant l’estructura estàtica), després es presenten els símbols (fent ús de l’estructura dinàmica). Per acabar es passarà a un grau d’abstracció superior unit les 2 estructures anteriors.

Les targetes que es presenten a continuació es poden imprimir les vegades que necessiteu. Es recomana utilitzar el següent material (banc de perles daurades):
 • 1 caixa que tingui 50 perles aïllades (unitats).
 • 1 caixa que tingui 40 barres de 10 perles (desenes).
 • 20 quadrats de 100 perles (centenes).
 • 10 cubs de 1000 perles (millar).
Per fer la presentació, també es necessiten les targetes que representen:
 • Del 1 al 9 de color verd
 • Del 10 al 90 de color blau
 • Del 100 al 900 de color vermell
 • Del 1000 al 9000 de color verd
 


▷ Graelles operacions

L’objectiu d’aquesta activitat és passar a un nou grau d’abstracció: de les operacions manipulatives amb segells Montessori que els infants coneixen, passar a l’escriptura de les operacions matemàtiques (suma, resta, multiplicació i divisió).

El material que es presenta a continuació pot ser utilitzat de diferents formes:

- Per la creació pròpia per part de l’adult de les operacions desitjades.

- Per altra banda, també es poden utilitzar les graelles com a blocs o quaderns per que els infants col·loquin les operacions ordenades.

Es recomana utilitzar 3 colors de fusta a l’hora d’escriure les xifres a cada casella:
 • Caselles de les Unitats i els Millars correspon el color verd
 • Caselles de les Desenes és el color blau
 • Caselles de les Centenes és el color vermell
El document pdf que trobareu tot seguit, inclou les següents possibilitats d'impressió:

1. Plantilles amb el Sistema Decimal dibuixat en les caselles corresponents (color groc, color gris i color del fons segons els 3 colors dels segells Montessori).

2. A cada pàgina hi ha 2 plantilles: una per escriure l'operació ben ordenada, mentre que l'altre només es col·loca el resultat, ja que és la plantilla del Control de l'error.

3. Al final teniu els símbols matemàtics que es necessiten per poder completar l'aprenentatge abstracte

 


▷ Exemples d'operacions matemàtiques

La suma o resta s'ensenya primer de forma estàtica, és a dir, els infants no han de canviar cap jerarquia o categoria del sistema decimal. Quan els infants han aprés la forma estàtica de la suma o resta, poden començar a fer sumes / restes dinàmiques, aquestes són les que necessiten fer canvis en les jerarquies o categories del sistema decimal.

Es recomana plastificar les plantilles per desprès donar-les als infants. Ells han de calcular la suma/resta i col·locar el resultat a les caselles corresponents (utilitzant els 3 colors indicats anteriorment). Per fer el Control de l'error, els infants giren les targetes plastificades i podran observar el resultat correcte de l'operació que estan fent.
 


Moltes gràcies per haver llegit la publicació, espero els vostres comentaris!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada