22 de juliol 2021

Organització Escolar III

En aquesta tercera publicació continuem donant recursos i materials per facilitar la gestió i organització del curs escolar als mestres i professors que ho desitgin, oferint diferents recursos, com per exemple: registre dels alumnes (informació familiar, llistats, aniversaris, incidències, observacions, etc.) i recull de reunions que es desenvoluparan al llarg del curs: claustres, coordinacions, cicles, nivells, tutories i comissions. 

 ⭐Registres dels alumnes

Els mestres i professors necessitem portar un registre dels alumnes per conèixer millor el seu entorn familiar i detectar les necessitats e interessos. Per aquest moriu els docents fan servir el registre dels alumnes per anotar els aniversaris, la situació familiar (pares, mares, telèfons, correu electrònic, al·lèrgies, etc.) i poder observar a aquells alumnes NESE que necessiten una atenció especial per poder fer un bon seguiment del seu procés d'aprenentatge.  

A continuació, podeu descarregar el material "Registre alumnes" en català i "Registro alumnos" en castellà. 
Aquests recursos estan formats per una sèrie de plantilles que es poden imprimir les vegades que necessiteu per crear el vostre registre d'alumnes.  
A més, podreu observar que cada mes li correspon un color en concret segons les estaciones de l'any.


⭐Reunions docents

El registre de reunions l'utilitzen els mestres per deixar constància de totes les reunions amb els diferents òrgans educatius que es produiran durant el curs escolar. Aquestes reunions poden ser reunions de:
  • nivell
  • cicle
  • coordinació
  • comissions
  • claustre
  • entrevistes amb families
  • juntes d'avaluació
Per tenir present tot el que es diu en aquestes reunions, els docents porten un recull d'anotacions per tenir present tots els punts importants tractats en cada reunió.  

Per aquest motiu, teniu a disposició unes plantilles més o menys extenses per poder fer anotacions de tot allò que considereu que cal destacar de les vostres reunions escolar. 


Moltes gràcies per haver llegit la publicació, espero els vostres comentaris!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada