21 de juliol 2023

Planificador setmanal Montessori

Els docents necessitem organitzar el curs escolar fent ús de diferents recursos, com per exemple: planificadors, agendes, registres d'observació, etc. En aquesta publicació trobareu materials per poder organitzar millor les vostres intervencions a l'aula.



 ⭐Planificador Setmanal

El planificador setmanal serveix als mestres per indicar les tasques a desenvolupar cada dia de la setmana. També es poden anotar les diverses reunions que es desenvoluparan al llarg del curs: claustres, coordinacions, cicles, nivells, tutories, etc.
Per altra banda, el planificador setmanal ajuda al mestra a ordenar els continguts que vol tractar al llarg del trimestre o semestre. 

Aquest nou curs està dedicat al material Montessori, per aquest motiu els fons de les pàgines són de "fusta" i s'utilitzen diferents materials Montessori per decorar les pagines d'aquest quadern.

A continuació, podeu descarregar el material "Planificador Setmanal" en català, castellà i francés. 

⭐Calendari 2022 - 2023

El calendari l'utilitzen els mestres per anotar dates importants que volen ressaltar, com per exemple: sortides, activitats programades, colònies, dies de festa al centre escolar, entrega de notes, reunions d'avaluació o claustres. 


Per aquest motiu, teniu a disposició una sèrie de plantilles dels 12 mesos de l'any amb el fons de "fusta", simulant un material Montessori, per anotar totes aquelles dates que cal destacar durant el curs escolar 2023 -2024.

A continuació, podeu descarregar el material "Calendari 2023 - 2024" en català, castellà i francés. 

⭐Reunions docents

El registre de reunions l'utilitzen els mestres per deixar constància de totes les reunions amb els diferents òrgans educatius que es produiran durant el curs escolar. Aquestes reunions poden ser reunions de:
 • nivell
 • cicle
 • coordinació
 • comissions
 • claustre
 • entrevistes amb families
 • juntes d'avaluació
Per tenir present tot el que es diu en aquestes reunions, els docents porten un recull d'anotacions per tenir present tots els punts importants tractats en cada reunió.  

Per aquest motiu, teniu a disposició unes plantilles més o menys extenses per poder fer anotacions de tot allò que considereu que cal destacar de les vostres reunions escolar. 

A continuació, podeu descarregar el material "Reunions" en català, castellà i francés. 

 ⭐Registre d'observació Montessori

El registre d'observació l'utilitzen els mestres per anotar el progrés dels infants i fer remarques de les observacions que realitzen a l'aula. 
Hi ha diferents tipus de fer registres dins l'aula:
 • graelles o taules
 • llistats
 • grupal / individual
 • avaluacions
 • dimensions
 • continguts
 • actitud / comportament
Per aquest motiu, teniu a disposició una sèrie de plantilles a escollir segons la vostra forma de fer seguiment dels alumnes a través dels registres d'observacions. Plantilles creades el curs passat que considerem molt necessàries per portar un registre de les observacions fetes a l'aula.


Per incorporar registres d'observació Montessori, teniu plantilles on apareixen apartats com:
 • Comportament.
 • Interaccions.
 • Utilitzacio del material.
 • Motivacions i capacitats.
A continuació, podeu descarregar el material "observació" en català i "observación" en castellà. A més, teniu la possibilitat de escollir si voleu en color o blanc. 



Moltes gràcies per haver llegit la publicació, espero els vostres comentaris!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada